Monday, April 20, 2009

Inget att förringa

Piratpartiet rapporterar att de har 30 000 medlemmar, och nu är Sveriges fjärde största parti. Man kan visserligen som Politikerbloggen och andra göra ett nummer av att man kan registrera Jan Banan-medlemmar, och att ingen egentligen har koll på hur många som "fortfarande" sympatiserar. Går du med i ett etablerat parti (för övrigt ofta en lång och plågsam process att ens få inbetalningskort), men efter något år slutar att betala är du inte längre medlem. Det är i någon mening ett problem för Piratpartiet att de inte har koll på hur många faktiska medlemmar de har.

Men, som Johan Karlsson skriver i ett inlägg som gör en skarp liknelse mellan upphovsindustrin och 1900-talspartierna:

...de flesta gammelpartister motiverar medlemsavgifterna med att avgifterna finansierar verksamheten: partilokaler, portomaskiner, banderoller, högtalaranläggningar, valberedningar, fikabröd, medlemsblad, ombudsmän, lönebidragare och så vidare (på ungefär samma sätt som plastskiveförsäljningen finansierade skivbolagsbossarnas fina kontor, vars bevarande blev verksamhetens överordnade mål och mening). Partier och andra folkrörelser kontrollerade ett oligopol på produktionsmedlen för social organisering och mobilisering.
Apparaten blir sitt eget syfte. /../ I dag är makten att kontrollera en partiexpedition lika irrelevant som makten att kontrollera en cd-press, för vem som helst har mer kraftfulla produktionsmedel i sina händer.

Annorlunda uttryckt, nätet sänker kostnaden för politiskt engagemang. På samma sätt som nätet sänker transaktionskostnaden för handel med musik. Partier som tror att makt över opinionen - och röstsedeln - ligger i en ombudsman eller två och någon partiexpedition har inte fattat grejen; de kontrollerar den bildliga cd-pressen, och kommer antagligen gå samma öde tillmötes som en skivindustri som vägrar distribuera digitalt - om de inte skärper sig.

På sätt och vis är det synd att Piratpartiet är Sveriges fjärde största parti. Deras storlek är dåligt betyg för vårt politiska system. Partiers roll i en demokrati är att aggregera och samla upp opinioner, hade de liberala partierna plockat upp att upphovsrättsfrågor och bevarandet av internets anarkistiska natur är frihetsfrågor, internaliserat opinionen, och omvandlat den till faktisk politik hade Piratpartiet vare sig haft existensberättigande eller medlemmar.

1 comment:

Markus "LAKE" Berglund said...

Jag skulle dock akta mig för att dra slutsatser om Piratpartiets storlek baserat på det d ser på deras hemsida:

http://lakonism.blogspot.com/2009/04/hur-mycket-medlemmar-har-piratpartiet.html

Och tack för länktipset till Mothugg!